Modersmål:

Vad händer efter ansökan?

Efter medlemsansökan behöver du inte göra något annat än att vänta på en inbjudan till nästa nationsmöte (Namö)!

För att bli en ordinarie medlem av nationen krävs att du deltar i ett Namö och blir invald. En inbjudan till Namö skickas åt alla aspirerande medlemmar per e-post. När du har blivit invald sätts du automatiskt med på TF:s e-postlista, genom vilket du i framtiden får viktig information gällande TF.

Som medlem har du också rättighet till nyckel till Urdsgjallars medlemsutrymmen, TF:s egna hus! Nyckeln kan köpas av disponenten (disponent[at]tf.fi) under kopieringskaffe som ordnas efter varje Namö.

Ifall du har flera frågor kring ansökan eller andra lov så kan du kontakta Phuxivatorn (phuxivator[at]tf.fi) eller Infochefen (infochef[at]tf.fi).