Modersmål:

Vad händer efter ansökan?

Efter medlemsansökan så behöver du inte göra något annat än att vänta på en inbjudan till Nationsmöte (Namö)!

För att bli en nationsmedlem krävs att du deltar i ett Namö och blir invald, en inbjudan til Namö skickas per e-post. När du har blivit invald så sätts du automatiskt med på e-post listor (vart det skickas flera inbjudan till Namön och viktig information gällande TF, man kan avanmäla sig senare).

Dessutom som medlem har du rättigheter till IT-lov (var rättigheter till våra sidor, olika tjänster, och prenumeration på info- och veckomail ingår), vilka kan ansökas online på TFs medlems sidor.

Som medlem har du också rättighet till nyckel till Urdsgjallars medlemsutrymmen, TFs egna hus! Nyckeln kan fås emot pant under kopieringskaffe som ordnas alltid efter Namö.

Ifall du har flera frågor kring ansökan eller andra lov så kan du kontakta Phuxivatorn (phuxivator[at]tf.fi) eller Infochefen (infochef[at]tf.fi) respektivt.